Bemiddeling

Aanstelling als erkend bemiddelaar.

Joris Rycken wordt geregeld gevraagd als bemiddelaar, door rechtbanken, bedrijven en privépersonen. Hij ziet de bemiddeling, los van het kostenbesparend effect, als het tool bij uitstek om conflicten op te lossen. Eén en ander kan binnen de loop van een gerechtelijke procedure, maar ook – en liever nog- buiten de rechtbank om.

Conflictbeheersing

Joris Rycken & Co brengt twistende vennoten en bestuurders van vennootschappen opnieuw rond de tafel om samen naar een oplossing te zoeken. Dit kan in puur zakelijke materies maar ook in meer sociale problemen, zoals bijvoorbeeld de familiale opvolging binnen een vennootschap.

bemiddeling