Onderzoek als deskundige - Forensisch onderzoek

Gerechtsdeskundige

Joris Rycken wordt al ruim 25 jaar geregeld aangesteld als gerechtsdeskundige in diverse disciplines.

Tegensprekelijke expertises

Joris Rycken wordt vaak bij vonnis of arrest aangesteld door hoven en rechtbanken om op basis van boekhouding bijvoorbeeld een raming te maken van geleden schade, de verschuldigde vergoeding, de te betalen prijs, het verkregen voordeel en dergelijke tussen partijen. Veel aandacht gaat daarbij naar het onderzoek naar de mogelijkheden tot verzoening.

Strafrechtelijke expertises

Joris Rycken wordt geregeld door onderzoeksrechters en parketten aangesteld als forensisch accountant. Vaak wordt gevraagd een onderzoek in te stellen in boekhouding en stukken van één of meer vennootschappen om strafrechtelijk vervolgbare feiten te verduidelijken

Partijdeskundige

Onze ervaring en knowhow op het gebied van gerechtelijke expertises wordt ook ten dienste gesteld van privé-opdrachtgevers. In geval van geschillen, onduidelijkheden, vermoedens van onregelmatigheden zoals fraude of ‘non compliance’, kan Joris Rycken en Co onderzoeken en adviseren. Wij krijgen geregeld dergelijke opdrachten bij faillissementen, overnames of conflicten in vennootschappen; de opdrachtgevers zijn vaak bedrijfsleiders, banken of faillissementscuratoren.